ExpoDesigner CAD Application (ECA) är baserad på AutoCAD, världens ledande PC CAD-program. Detta garanterar att ECA även kommer att kunna kommunicera med omvärlden även i framtiden. AutoCAD är en modul som installeras på en dator med ett ExpoDesigner lager ovanpå. Det ger dig all den funktionalitet som AutoCAD har men i en mässmiljö.

Kostnadseffektivt

Efter en mycket kort inkörningsperiod kommer du att göra verkliga besparingar i tidsplaneringen. Tidsbesparingar som kommer att gynna dig, de företag som du arbetar med och dina kunder. Alla inblandade kommer att kunna ligga steget före i arbetet och exaktheten av informationen minimerar risken för fel och minskar avsevärt dyra omarbeten.

Fullständig service

Concode erbjuder dig ett komplett paket med programvara, installation, utbildning och service. Concode utvecklar och marknadsför tekniska system och kommunikationssystem för datorer. Vi levererar kompletta lösningar inklusive support, utbildning och teknisk service. Vi är auktoriserade återförsäljare och applikationsutvecklare för AutoCAD.

Marknadsledande

Concode är marknadsledande i Skandinavien på mässplaneringssystem. Vi är även en av Sveriges ledande leverantörer av CAD-arbetsstationer. Befintliga kunder som använder produkter från ExpoDesigner serien är Stofair, Swefair, Elmia, Norges varemesse och Kistamässan.