Att planera en mässa handlar om att få ut utställare på olika ytor. Det är därför mycket viktigt att veta hur mycket utrymme som fortfarande finns tillgängligt och hur mycket som använts etc. Med EWR kan du kolla upp rapporter om olika ytor i mässan via Internet.

Det finns två typer av rapporter:

  • Områdesrapporter visar olika hallar och tillhörande områden. Alla blockområden i en hall beräknas samt även alla montrar i en hall. Dessa beräkningar gör det enkelt att överblicka hur mycket utrymme som mässan har att erbjuda och hur mycket som ännu inte är upptaget av montrar.
  • Om en kund vill ha en monteryta på 30m2, men mässan bara har 28m2 att erbjuda är det en negativ skillnad på 2m2. Den här skillnaden fångas och rapporteras vilket ger en snabb överblick över mässan och vilka kunder som inte får sina önskade ytstorlekar.