EWA – ExpoDesigner Windows Application

Ritverktyget för mässindustrin. Den har samma och något utökad funktionalitet jämfört med ExpoDesigner CAD Application. Med EWA behöver du inte installera en AutoCAD-miljö för att EWA har en egen CAD-motor.

EWA logo

EWA är ett ritverktyg som är utvecklat för mässindustrin. EWA visar din mässa och dess område (parkeringsplats etc.), alla hallar, alla pelare i hallen och takhöjden. Med all denna information kan du infoga montrar med rätt namn, storlek, monternummer etc. Detta gör EWA till det kompletta ritverktyget för mässor.

Kostnadseffektivt
Efter en mycket kort inkörningsperiod kommer du att göra verkliga besparingar i tidsplaneringen. Tidsbesparingar som kommer att gynna dig, de företag som du arbetar med och dina kunder. Alla inblandade kommer att kunna ligga steget före i arbetet och exaktheten av informationen minimerar risken för fel och minskar avsevärt dyra omarbeten.

Arbeta via Internet
Med EWA kan du arbeta var du än är, både på jobbet, hemma eller hos kunderna.

Enkelt att använda, lätt att lära sig
EWA har utvecklats i samarbete med Elmia i Jönköping och är resultatet av praktiska erfarenheter och professionellt kunnande om mässor och är därför mycket användarvänlig. Det behövs bara ett par dagars träning för att börja använda systemet produktivt. Detta är en av de största fördelarna om man jämför EWA med andra ritningsapplikationer för mässor. Alla ska kunna skapa en mässa med montrar och block med mycket lite utbildning.

Fullständig service
Dox Sweden AB erbjuder dig ett komplett paket med programvara, installation, utbildning och service. Dox Sweden AB är marknadsledande i Skandinavien på mässplaneringssystem.


EWC – ExpoDesigner Web Client

EWC är en webbaserad karta som kan visas på Internet. När du har ändrat ditt utställningsprojekt i EWA eller i ECA så visas alla förändringar dynamiskt i EWC på Internet. Med EWC kan du därför använda allt som du skapat i ECA och EWA och presentera det på Internet.

EWC logo

De huvudsakliga syftena med EWC är:

  • Gör det möjligt för kunderna att se sina montrar och var de är placerade med hjälp av Internet.
  • Besökare kan se vart montrarna som de vill besöka på mässan är placerade.
  • Besökare kan planera sin rutt i mässan så att de kan se och träffa de utställare som de är intresserade av.
  • Intresserade personer kan använda Internet och EWC för att se vilka montrar som ställs ut på den aktuella mässan vilket innebär att deras intresse för mässan ökar.

EWR – ExpoDesigner Web Report

Att planera en mässa handlar om att få ut utställare på olika ytor. Det är därför mycket viktigt att veta hur mycket utrymme som fortfarande finns tillgängligt och hur mycket som använts etc. Med EWR kan du kolla upp rapporter om olika ytor i mässan via Internet.

EWR logo

Det finns två typer av rapporter:

  • Områdesrapporter visar olika hallar och tillhörande områden. Alla blockområden i en hall beräknas samt även alla montrar i en hall. Dessa beräkningar gör det enkelt att överblicka hur mycket utrymme som mässan har att erbjuda och hur mycket som ännu inte är upptaget av montrar.
  • Om en kund vill ha en monteryta på 30m2, men mässan bara har 28m2 att erbjuda är det en negativ skillnad på 2m2. Den här skillnaden fångas och rapporteras vilket ger en snabb överblick över mässan och vilka kunder som inte får sina önskade ytstorlekar.

ECA – ExpoDesigner CAD Application

ExpoDesigner CAD Application (ECA) är baserad på AutoCAD, världens ledande PC CAD-program. Detta garanterar att ECA även kommer att kunna kommunicera med omvärlden även i framtiden. AutoCAD är en modul som installeras på en dator med ett ExpoDesigner lager ovanpå. Det ger dig all den funktionalitet som AutoCAD har men i en mässmiljö.

ECA logo

Kostnadseffektivt
Efter en mycket kort inkörningsperiod kommer du att göra verkliga besparingar i tidsplaneringen. Tidsbesparingar som kommer att gynna dig, de företag som du arbetar med och dina kunder. Alla inblandade kommer att kunna ligga steget före i arbetet och exaktheten av informationen minimerar risken för fel och minskar avsevärt dyra omarbeten.

Fullständig service
Dox Sweden AB erbjuder dig ett komplett paket med programvara, installation, utbildning och service. Dox Sweden AB utvecklar och marknadsför tekniska system och kommunikationssystem för datorer. Vi levererar kompletta lösningar inklusive support, utbildning och teknisk service. Vi är auktoriserade återförsäljare och applikationsutvecklare för AutoCAD.